Loading

Prof.Dr.

Haluk SELVİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

İletişim

hselvi@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Selvi, H; Topcu, U; - Islamic Reform Movements in India at the Beginning of the 20th Century from the Perspective of Protestant Missionaries - GAZI AKADEMIK BAKIS-GAZI ACADEMIC VIEW - Vol.14 - pp.175 - ISSN : 1307-9778 - WIN 2020 - Turkish - Article - 2020 - WOS:000604108700009
2 Selvi, H; - Attempts to Keep the Eastern Tribes in the side the Ottoman State after the First World War - BELLETEN - Vol.74 - pp.789 - ISSN : 0041-4255 - DEC - Turkish - Article - 2010 - WOS:000285706300007
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Bülent CırıkHALUK SELVİ; - Milli Mücadelede Bitlis ve Çevresi (1918-1922) - SAÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.9 - pp.205-233 - ISSN : 1306-7885 - DOI : - 2014
2 SELVİ, Haluk; CIRIK, BülentHALUK SELVİ; - "1913 Islahatı Öncesi Osmanlı Doğu Vilayetlerinde Olaylar, İddialar, Cevaplar" - Ankara Üniversitesi OTAM Dergisi - Vol.36 - pp.157-200 - ISSN : 1019-469X - DOI : 10.1501/OTAM_0000000651 - 2014
3 Selvi Haluk, Demirkol Kurtuluş - Osmanlı Devleti'nde Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlarının Hukuku ve Karşılaşılan Bazı Problemler (The Rights of the United States Citizens in the Ottoman Empire and Some Problems ) - Historystudies - Vol.5 - pp.327 - ISSN : 1309 4173 (Online) 1309 - 4688 (Print) - DOI : http://dx.doi.org/10.9737/hist_526 - Nisan - 2012 - SAU
4 SELVİ,HALUK - Terör Eylemlerine Tarihsel Bir Yaklaşım: Osmanlı Devleti’nde Ermeni Terör Eylemleri ve Yurtdışı Bağlantıları - Uluslar arası Güvenlik ve Terörizm Dergisi - Vol.21 - pp.39 - 2011 - M-SAU-11102
5 Alpargu, Mehmet; Selvi, Haluk - History Textbooks and Peace - Russia and The East: Problem of Tolerance of Civilization - Vol.2 - pp.290 - 2007 - SAU
6 Alpargu, Mehmet, Haluk Selvi - Gumanistiçeskaya Filosofiya Mevlyanı - Studia Humanitaria - Vol.4 - pp.137 - 2007 - SAU
7 Selvi , H - Sivas Kongresi Kararları ve Damad Ferid Hükümeti'nin İstifası - Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi - Vol.54 - ekim - 2002 - SAU
8 SELVİ,HALUK - Mondros Mütarekesi'nden Sonra Vilâyât -ı Şarkiyye'de Nüfus - Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi - Vol.50 - 07 - 2001 - M-SAU-11096
9 SELVİ, HALUK - Ayvalık'ın İşgali ve Belediye Çeşmesi Protokolü - Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi - Vol.51 - 10 - 2001 - M-SAU-11097
10 SELVİ,HALUK - İstanbul Hükümeti'nin Kuvâ - yı Milliye Hareketini Bölme Teşebbüsü: Jandarma Umum Kumandanı Ali Kemal Paşa'nın Batı Anadolu Gezisi - Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi - Vol.15 - 07 - 1999 - M-SAU-11095
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 HALUK SELVİ; HALUK SELVİ; - "Sevk ve İskanın 100. Yılında Ermeni Sorunu İle Yüzleşmek" - Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı - Vol.V - pp.3419-3730 - ISSN : 1300-4174 - DOI : - 2014
2 SELVİ, H - MÜTAREKE DÖNEMİNDE SİYASİ MAĞDURLAR VE MAĞDURİN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ - SAÜ. FEN EDEBİYAT DERGİSİ - Vol.10.1 - pp.289 - 2008 - SAU
3 SARI, MUSTAFA; SELVİ, HALUK - MONDROS MÜTAREKESİ SONRASINDA İNGİLTERE’NİN KÜRT POLİTİKASI VE VAN VALİSİ HAYDAR BEY - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ENSTİTÜSÜ AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ - Vol.2 - pp.27 - 2007 - SAU
4 SELVİ , H. - AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE ERMENİ FAALİYETLERİ - MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM DERGİSİ - Vol.3.38 - NİSAN - 2003 - SAU
5 SELVİ, H. - TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNİN HÂLİHAZIR DURUMU VE GELECEĞİ - GENKUR. BAŞK. STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ - Vol.2 - EYLÜL - 2003 - SAU
6 SELVİ , H. - MİLLÎ MÜCADELE'DE VAN'DA VALİLER SORUNU - TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ - Vol.136 - OCAK-ŞUBAT - 2002 - SAU
7 SELVİ,HALUK - Millî Mücadele'de Erzurum ve Sivas Kongreleri Dönemi - Yeni Türkiye Yayınları - Vol.15 - 10 - 2002 - M-SAU-11098
8 SELVİ , H. - MİLLÎ MÜCADELE'DE AKHİSAR CEPHESİNİN KURULMASI VE BU SIRADA AKHİSAR'IN SOSYAL DURUMU - TÜRK KÜLTÜRÜ DERGİSİ - Vol.462 - EKİM - 2001 - SAU
9 SELVİ,HALUK - Millî Mücadele Başlarına Ait Bir Belge - Türk Kültürü Dergisi - 07 - 1999 - M-SAU-11094
10 SELVİ , H. - LONDRA KONFERANSI SONRASI CELALEDDİN ARİF BEY'İN AVRUPA SEYAHATİ - CELAL BAYAR ÜNV . FEN-EDEBİYAT FAK. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ - Vol.1 - 1997 - SAU
11 SELVİ, H - II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ'NİN ERMENİ POLİTİKALARI (1908–1914) - TÜRK YURDU - Vol.26.225 - pp.107 - 0 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 HALUK SELVİ; - "Sultan V. Mehmet Reşat'ın İzmit Seyahatleri" - 2016
2 Haluk Selvi - "Ermeni Sorununu Ortaya Çıkaran Faktör Olarak Misyonerlik" - 2016
3 Haluk Selvi - "Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni Gönüllü Alayları" - 2015
4 HALUK SELVİ; HALUK SELVİ; - "II. Meşrutiyet Dönemi’nde Taşnaksütyun Cemiyeti’nin Faaliyetleri" - 2015
5 HALUK SELVİ; - "Birinci Dünya Savaşı Öncesi Türk-Ermeni İlişkileri ve Uluslararası Gelişmeler", İstanbul Üniversitesi, 5-7 Ocak. - 2015
6 HALUK SELVİ; - "Milli Mücadele'de Düzce Telgrafları" - 2014
7 HALUK SELVİ; - "Amerikalı Misyoner George P. Knapp Ve Bitlis’te Ermeni Olayları (1893-1896)", TTK, Ankara, 23. 01. 2014 - 2014
8 HALUK SELVİ; - "Birinci Dünya Savaşı Öncesi Türk Ermeni İlişkileri" - 2014
9 HALUK SELVİ; - "Milli Mücadelede İzmit Telgrafları" - 2014
2.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Haluk Selvi - Milli Mücadelede Yeni Yozgat Gazetesi - 2016
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 HALUK SELVİ; - Milli Mücadele'de Haymana'da Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Faaliyetleri - 2015
2 Prof. Dr. Haluk Selvi - Sivas Kongresi Karaları ve Milli Mücadele - 3 Eylül 2013 - 2014
3 HALUK SELVİ; - "Birinci Dünya Savaşı Önceinde İttihat ve Terakki Taşnaksütyun Cemiyeti İlişkileri", İstanbul Aydın Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Uluslal Sempozyumu - 2014
4 SELVİ H. - 24 Şubat - 2011 - SAU
5 SELVİ H. - 26 Nisan - 2011 - SAU
6 SELVİ H. - 22 Haziran - 2011 - SAU
7 SELVİ H. - 19 Eylül - 2011 - SAU
8 SELVİ H. - 24.04 - 2010 - SAU
9 SELVİ H. - 29.04 - 2010 - SAU
10 SELVİ H. - 12.04 - 2010 - SAU
11 SELVİ H. - 24.03 - 2010 - SAU
12 SELVİ H. - 27.04 - 2010 - SAU
13 SELVİ H. - 13 Mart-20 Mart - 2010 - SAU
14 SELVİ H. - 2-3 Eylül - 2010 - SAU
15 SELVİ H. - 21-23 Ekim - 2010 - SAU
16 SELVİ H. - 10 Kasım - 2010 - SAU
17 SELVİ,HALUK - Ermeni Sorunu - 2010 - B-SAU-1562
18 SELVİ,HALUK - Ermeni Sorunu - 2009 - B-SAU-1566
19 SELVİ H. - 8 Ocak - 2009 - SAU
20 SELVİ H. - 18 Mart - 2009 - SAU
21 SELVİ H. - 13.03 - 2009 - SAU
22 SELVİ H. - 13 Ekim - 2009 - SAU
23 SELVİ H. - 6 Kasım - 2009 - SAU
24 SELVİ H. - 10 Kasım - 2009 - SAU
25 SELVİ H. - 12.01 - 2008 - SAU
26 SELVİ H. - 21.02 - 2008 - SAU
27 SELVİ H. - 12.01 - 2008 - SAU
28 SELVİ H. - 21.02 - 2008 - SAU
29 SELVİ H. - 2-4 Eylül - 2008 - SAU
30 SELVİ H. - 18 Mart - 2008 - SAU
31 SELVİ H. - 19-22 Mayıs - 2008 - SAU
32 SELVİ H. - 15-17 Nisan - 2008 - SAU
33 SELVİ H. - 21-22 Haziran - 2008 - SAU
34 SELVİ H. - 23-25 Ekim - 2008 - SAU
35 SELVİ H. - 3 Temmuz - 2008 - SAU
36 SELVİ H. - 27 Aralık - 2008 - SAU
37 SELVİ H. - 30 Ekim - 2007 - SAU
38 SELVİ H. - 5-6 Kasım - 2007 - SAU
39 SELVİ H. - 9 Kasım - 2007 - SAU
40 SELVİ H. - 12–15 Kasım - 2007 - SAU
41 SELVİ H. - 20 Aralık - 2007 - SAU
42 SELVİ H. - 18 MART - 2007 - SAU
43 SELVİ H. - 10 Nisan - 2007 - SAU
44 SELVİ H. - 19 Nisan - 2007 - SAU
45 SELVİ H. - 24 Nisan - 2007 - SAU
46 SELVİ H. - 25 Nisan - 2007 - SAU
47 SELVİ H. - 10-12 Mayıs - 2007 - SAU
48 SELVİ H. - 30 Ekim - 2007 - SAU
49 SELVİ H. - 5-6 Kasım - 2007 - SAU
50 SELVİ H. - 9 Kasım - 2007 - SAU
51 SELVİ H. - 12–15 Kasım - 2007 - SAU
52 SELVİ,HALUK - Ermeni Sorunu - 2007 - B-SAU-1564
53 SELVİ,HALUK - Ermeni Sorunu - 2007 - B-SAU-1560
54 SELVİ,HALUK - Ermeni Sorunu - 2007 - B-SAU-1561
55 SELVİ H. - 21 Nisan - 2006 - SAU
56 24 Nisan - 2006 - SAU
57 SELVİ H. - 19 Nisan - 2005 - SAU
58 SELVİ,HALUK - Ermeni Sorunu - 2005 - B-SAU-1563
59 SELVİ H. - 29 EKİM - 2004 - SAU
60 SELVİ H., ŞAHİN E. - 21 Nisan - 2004 - SAU
61 Haluk Selvi - “Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeni Faaliyetleri (1892-1896)” - 2022 - 2003
62 SELVİ H. - 25.04 - 2003 - SAU
63 SELVİ H. - 27.04 - 2003 - SAU
64 SELVİ H. - 30.04 - 2003 - SAU
65 SELVİ H., ŞAHİN E. - 27 Nisan - 2003 - SAU
66 SELVİ H. - 18 Mart - 2002 - SAU
67 SELVİ H. - 10 Nisan - 2002 - SAU
68 SELVİ H. - 20.12 - 2002 - SAU
69 SELVİ,HALUK - Ermeni Sorunu - 2002 - B-SAU-1567
70 SELVİ,HALUK - Çanakkale Savaşları - 2002 - B-SAU-1568
71 SELVİ H. - 24 EKİM - 2001 - SAU
72 SELVİ H. - 3 EKİM - 2000 - SAU
73 SELVİ,HALUK - Atatürk - 2000 - B-SAU-1565
74 SELVİ H. - 1999 - SAU
75 SELVİ,HALUK - 1998 - B-SAU-1559
3.1-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Haluk Selvi - Sorularla Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - Yeditepe - 2017
2 Haluk Selvi - Armenian Question: From the First World War to the Treaty of Lausanne, Turkish-Armenian Relationship Research Center - Sakarya University - 2007 - SAU-K-885
3.4-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN BİLİMSEL KİTAP :
1 Prof. Dr. Haluk Selvi - 15 Temmuz'da Sakarya - 2017
2 Prof. Dr. Haluk Selvi; Okt. Bülent Cırık - Milli Mücadelede TBMM'ne Anadolu'dan Çekilen Telgraflar - TBMM Kültür Sanat - pp.406 - Temmuz - 2013
3 Prof.Dr. Haluk Selvi - Sultan'a Suikast - İstanbul Büyükşehir Belediyesi - pp.285 - Kasım - 2013
4 SELVİ, H - Millet-i Sadıkada İsyan: Ermeni Komitacıların Gizli Mektupları (1878-1923) - Timaş - 2011 - SAU-K-887
5 SELVİ, H - Milli Mücadelede İlk İşgaller İlk Direnişler - 2011 - SAU-K-888
6 SELVİ, H - Çağ, Galip, Geçmişten Günümüze Manastır Şehri - Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları ve Uygulama Merkezi - 2011 - SAU-K-889
7 SELVİ, H - Bir Ermeni Komitecinin İtirafları - TİMAŞ - pp.240 - 2009 - SAU-K-430
8 SELVİ, H - İŞGAL VE PROTESTO: İZMİR'İN İŞGALİ İLE İLGİLİ PROTESTO TELGRAFLARI (15 MAYIS 1919-30 TEMMUZ 1919) - DEĞİŞİM YAYINLARI - 2007 - SAU-K-428
9 SELVİ, H - Birinci Dünya Savaşı'ndan Lozan'a Ermeni Sorunu (1918-1923 ) - Sakarya Üniversitesi Yayınları - 2003 - SAU-K-883
10 SELVİ, H - Milli Mücadelede Erzurum - Atatürk Araştırma Merkezi - pp.434 - 2000 - SAU-K-426
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Haluk Selvi - "Bursa Vilayeti'nde Yunan Tahribatı (1922)", Bir Akl-ı Selim Prof. Dr. Azmi Özcan, Editörler: Refik Arıkan, Halim Demiryürek - Lotus Yayınevi - pp.187-197 - 2016
2 Haluk Selvi - "Milli Mücadelede Haymanada Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Faaliyetleri", Sakarya Zaferi ve Haymana, Yay. Haz. Temuçin Ertan, Meryem Orakçı. - Ankara Üniversitesi Basımevi - pp.87-101 - 2016
3 Prof. Dr. Haluk Selvi - "Harp ve Propaganda", Harb-i Umumi Panoraması - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. - pp.207 - 2015
4 Prof. Dr. Haluk Selvi - "Tarihsel Boyutuyla Türk-Ermeni İlişkileri", Sevk ve İskanın 100. Yılında Türk-Ermeni İlişkileri - İBB İstanbul Kültür A.Ş. - pp.358 - 2014
5 Haluk Selvi, Fatih Bozkurt, Mustafa Sarı, Fikrettin Yavuz vd. - Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu ve Avrupa - Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Yayınları - Vol. - pp.345 - 2006
6 SELVİ, H - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - Değişim - pp.286 - 2006 - SAU-K-431
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Haluk SELVİ,Tufan TURAN - Arşiv belgelerine göre 19. Yüzyıl Osmanlı-İspanya ilişkileri - Vol. 3000 - DOI : Durduruldu - 2009-60-02-004 - 2009
2 Haluk SELVİ,Fikrettin YAVUZ - Osmanlı Devleti dış politikasında Ermeni sorunu -1896 Osmanlı Bankası baskını örneği- - Vol.3000 - DOI : Tamamlandı - 3 - 2007 - SAU-SBDTEZ -2007-60-02-010
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Çağlar Çetinkaya, Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. Saim Özdemir, Prof. Dr. Bülent Şengörür, Doç. Dr. Esat Çetin, Doç. Dr. Şenol Beşoluk, Yrd. Doç. Dr. Mahnaz Gümrükçüoğlu, Yrd. Doç Dr. Mehmet Sağıroğlu - Üstün Yetenekli Çocuklara Doğa ve Tarih Eğitimi - DOI : Tamamlandı - 112B065 - 2012
2 Birinci Dünya Savaşında Ermeni İsyanları (1914-1918)HALUK SELVİ; SERKAN YAZİCİ; FİKRETTİN YAVUZ; ZEYNEP İSKEFİYELİ; - Vol. - DOI : Tamamlandı - - 2011
3 Haluk SELVİ,Tufan TURAN - Arşiv belgelerine göre 19. Yüzyıl Osmanlı-İspanya ilişkileri - Vol.3000 - 11 - 2009 - SAU-SBDTEZ -2009-60-02-004
4 Haluk SELVİ,Zeynep İSKEFİYELİ, Fikrettin YAVUZ, Serkan YAZICI - Birinci Dünya Savaşında Ermeni İsyanları (1914-1918) - Vol.20000 - DOI : Tamamlandı - 10 - 2008 - SAU-BAP -2008-02-11-001
9.4-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ :
1 Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri - 2016
2 Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, c: I-II-III. - 2015
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 58 - 2016
2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sa:1 - 2016
3 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sa:3 - 2016
4 Gazi Üniversitesi Gazi Akademik Bakış Dergisi, c. 8, Sayı: 16. - 2015
5 Karadeniz Araştırmaları, XII-46 (Yaz 2015) - 2015
6 Celal Bayar Üniversitesi SBE Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sayı:1. - 2015
7 Celal Bayar Üniversitesi SBE Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, sayı:3. - 2015 - 2015
8 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:45, Temmuz. - 2015
9 HALUK SELVİ; - Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:13, Bahar 2014 - Vol.2 - 2014
10 HALUK SELVİ; - "Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, c. 9, sayı: 1." - 2014 - Vol.2 - 2014
11 HALUK SELVİ; SADİYE KELEŞ; - "Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi Cilt: 9, Sayı: 2" - 2014 - Vol.2 - 2014
12 HALUK SELVİ; - Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 36 , Güz 2014. - Vol.2 - 2014
13 HALUK SELVİ; - "Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarih Araştırmaları Dergisi (OTAM), Sayı: 34, Güz 2013". - Vol.2 - 2013
14 HALUK SELVİ; HALUK SELVİ; - Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 52, Güz 2013 - Vol.2 - 2013
15 Celal Bayar Üniversiesi Sosyal Bilimler Degisi - Vol.2 - 2013
16 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2013
17 Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Namık Kemal Üniversitesi - Vol.3 - 2013
18 Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi - Vol.2 - 2013
19 History Studies - Vol.1 - 2013
20 "İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mezmuası", - Vol.2 - 2013
21 Trakya Ünv. Fen-Edb. Dergisi - Vol.2 - 2013
22 Belleten Dergisi - Vol.1 - 2013
23 Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi - Vol.2 - 2012
24 İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mezmuası - Vol.2 - 2012
25 History Studies Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi - Vol.2 - 2012
26 History Studies - Vol.2 - 2012
27 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2012
28 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.2 - 2012
29 History Studies - Vol.2 - 2012
30 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.2 - 2012
31 History Studies - Vol.2 - 2011
32 Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.3 - 2011
33 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.2 - 2011
34 History Studies - Vol.2 - 2011
35 History Studies - Vol.2 - 2010
36 Gazi Akademik Bakış Dergisi - Vol.2 - 2009
37 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.3 - 2008
38 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.3 - 2008
39 Genel Kurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Dergisi - Vol.3 - 2008
40 FİKRİ OKUT; - Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi/ Yrd. Doç. Dr. Orhan Hülagü Özel Sayısı - Vol.2 - 2008
41 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.3 - 2007
42 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.3 - 2007
43 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi - Vol.3 - 2007
44 Genel Kurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Dergisi - Vol.3 - 2006
45 Genel Kurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Dergisi - Vol.3 - 2005
46 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.3 - 2005
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 II. Meşrutiyet Döneminde Bitlis Sancağı (1908-1914) - Bülent Cırık - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih - 2015
2 - XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti-İspanya İlişkileri - Tufan Turan - ISSN : - SAÜ - Sosyal Bilimler - Tarih - 2013
3 - İkinci Meşrutiyet Döneminde Edirne Vilayetinde Asayis ve Hapishaneler - KURTULUŞ DEMİRKOL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2012
4 - Milli Mücadele Döneminde Bilecik - TANER BİLGİN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2012
5 HALUK SELVİ - OSMANLI DEVLETİ DIŞ POLİTİKASINDA ERMENİ SORUNU:1896 OSMANLI BANKASI BASKINI ÖRNEĞİ - Fikrettin YAVUZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2009
6 Fikrettin YAVUZ - OSMANLI DEVLETİ DIŞ POLİTİKASINDA ERMENİ SORUNU:1896 OSMANLI BANKASI BASKINI ÖRNEĞİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Temmuz - TARİH - 2009 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 MURAT ŞAHİN - İNGİLTERE AVAM KAMARASI ZABITLARINDA TÜRKİYE (1918-1922) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - MAYIS - TARİH - 2011 - SAU
2 HALUK SELVİ - İNGİLTERE AVAM KAMARASI ZABITLARINDA TÜRKİYE (1918-1922) - MURAT ŞAHİN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2011
3 HALUK SELVİ - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA TÜRK KADINI VE TÜRK KADINI DERGİSİ - SEDA ÖZTÜRK - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2010
4 SEDA ÖZTÜRK - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA TÜRK KADINI VE TÜRK KADINI DERGİSİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - KASIM - TARİH - 2010 - SAU
5 ADEM PAZARBAŞI - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN 1917 YILI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ağustos - TARİH - 2008 - SAU
6 HALUK SELVİ - BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN 1917 YILI - ADEM PAZARBAŞI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2008
7 HALUK SELVİ - BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ SEDARET BELGELERİNDE MİLLİ MÜCADELE EKİM 1918 NİSAN 1919 - SEDA EL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2007
8 MEHMET ÇETE - TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ (1919-1938) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Temmuz - TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ - 2007 - SAU
9 SEDA EL - BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ SEDARET BELGELERİNDE MİLLİ MÜCADELE EKİM 1918 NİSAN 1919 - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - TARİH - 2007 - SAU
10 DİLARA USLU - THE TİMES GAZETESİNE GÖRE TÜRKLER VE ERMENİLER (1918-1919) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Mayıs - TARİH - 2006 - SAU
11 AHMET ARAMAN - TÜRK BASININDA LAİKLİK TARTIŞMALARI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - TARİH - 2006 - SAU
12 YÜKSEL KABADAYI - THE TİMES GAZETESİNE GÖRE 1896-1897 YILLARINDA ERMENİ SORUNU - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Mayıs - TARİH - 2006 - SAU
13 NECMETTİN HIRA - HATIRALARININ IŞIĞI ALTINDA KADİRBEYOĞLU ZEKİ BEYİN ÇALIŞMALARI - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Eylül - TARİH - 2006 - SAU
14 HALUK SELVİ - THE TİMES GAZETESİNE GÖRE TÜRKLER VE ERMENİLER (1918-1919) - DİLARA USLU - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2006
15 HALUK SELVİ - THE TİMES GAZETESİNE GÖRE 1896-1897 YILLARINDA ERMENİ SORUNU - YÜKSEL KABADAYI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2006
16 HALUK SELVİ - HATIRALARININ IŞIĞI ALTINDA KADİRBEYOĞLU ZEKİ BEYİN ÇALIŞMALARI - NECMETTİN HIRA - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2006
17 HALUK SELVİ - TÜRK BASININDA LAİKLİK TARTIŞMALARI - AHMET ARAMAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2006
18 - BU ÖĞRENCİNİN TEZ ÖNERİ FORMU YOK - MEHMET ÇETE - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2006
19 HALUK SELVİ - OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E BİR DEVLET ADAMI : HAYDAR (VANER) BEY - MUSTAFA SARI - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2005
20 MUSTAFA SARI - OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E BİR DEVLET ADAMI : HAYDAR (VANER) BEY - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - TARİH - 2005 - SAU
21 İSMAİL ULUDAĞ - ADANA VE HAVALİSİNDE ERMENİ OLAYLARI (1918-1921) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - TARİH - 2004 - SAU
22 HALUK SELVİ - ADANA VE HAVALİSİNDE ERMENİ OLAYLARI (1918-1921) - İSMAİL ULUDAĞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2004
23 HALUK SELVİ - ERMENİ MESELESİ’NİN ORTAYA ÇIKIŞINDA KİLİSE’NİN ROLÜ - ZEYNEP CUMHUR - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2003
24 HALUK SELVİ - BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ SADARET BELGELERİNDE MİLLİ MÜCADELE (5 KASIM 1918-17 ŞUBAT 1919) - TUĞBA BAĞCIATAL - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2003
25 HALUK SELVİ - BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ SADARET YAZIŞMALARINDA MİLLİ MÜCADELE (16 ŞUBAT – 30 MART 1919) - REFİK ARIKAN - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2003
26 ZEYNEP CUMHUR - ERMENİ MESELESİ’NİN ORTAYA ÇIKIŞINDA KİLİSE’NİN ROLÜ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - TARİH - 2003 - SAU
27 TUĞBA BAĞCIATAL - BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ SADARET BELGELERİNDE MİLLİ MÜCADELE (5 KASIM 1918-17 ŞUBAT 1919) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - TARİH - 2003 - SAU
28 REFİK ARIKAN - BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ SADARET YAZIŞMALARINDA MİLLİ MÜCADELE (16 ŞUBAT – 30 MART 1919) - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - TARİH - 2003 - SAU
29 ZEYNEP CUMHUR - ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞINDA KİLİSE'NİN ROLÜ - 2003 - SAU
30 ABDULLAH GAMSIZ - MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE YENİ YOZGAT GAZETESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - TARİH - 2002 - SAU
31 C.NERGİZ KAVRAYIŞ - TÜRK KADININ SOSYAL VE SİYASAL GELİŞİMİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - TARİH - 2002 - SAU
32 HALUK SELVİ - MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE YENİ YOZGAT GAZETESİ - ABDULLAH GAMSIZ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2002
33 HALUK SELVİ - TÜRK KADININ SOSYAL VE SİYASAL GELİŞİMİ - C.NERGİZ KAVRAYIŞ - ISSN : - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TARİH - 2002
34 KENAN GÜR - MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA GEYVE VE ÇEVRESİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - x - TARİH - 1999 - SAU
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 ATATÜRK İLKELERİNİN TARİHİ TEMELLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
2 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
3 OSMANLI DEVLETİ İDARESINDE ERMENİLER - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
4 T.C.TARİHİ ARAŞTIRMA METOD VE BİBLİYGRAFYASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
5 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 3 - 2013
6 ERMENİ SORUNU VE AVRUPA - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
7 CUMHURİYET DÖNEMİ TARİHİ METİN İNCELEMELERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
8 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
9 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
10 OSMANLI DEVLETİ İDARESINDE ERMENİLER - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
11 T.C.TARİHİ ARAŞTIRMA METOD VE BİBLİYGRAFYASI - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
12 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
13 PROJE - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
14 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
15 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
16 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
17 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
18 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
19 CUMHURİYET DÖNEMİ TARİHİ METİN İNCELEMELERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
20 CUMHURİYET DÖNEMİ TARİHİ METİN İNCELEMELERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
21 MODERN DÜNYA TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
22 MODERN DÜNYA TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
23 OSMANLI DEVLETİ İDARESINDE ERMENİLER - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
24 ERMENİ SORUNU VE AVRUPA - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
25 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
26 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
27 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
28 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
29 T.C.TARİHİ ARAŞTIRMA METOD VE BİBLİYGRAFYASI - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2011
30 CUMHURİYET DÖNEMİ SİYASİ TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
31 MODERN DÜNYA TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
32 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
33 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
34 ERMENİ SORUNU VE AVRUPA - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
35 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
36 UZMANLIK ALANI DERSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
37 T.C.TARİHİ ARAŞTIRMA METOD VE BİBLİYGRAFYASI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
38 CUMHURİYET DÖNEMİ TARİHİ METİNLERİN İNCELENMESİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
39 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
40 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
41 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2010
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 TAR 305 Modern Dünya Tarihi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2015
2 TAR 305 MODERN DÜNYA TARİHİ - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2015
3 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2013
5 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
6 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
7 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 3 - 2013
8 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
9 ERMENİ SORUNU TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 BALKAN DEVLETLERİ SİYASİ TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
11 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2013
12 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
13 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
14 ERMENİ SORUNU TARİHİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
15 BİTİRME ÖDEVİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
16 BİTİRME ÖDEVİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2012
17 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2012
18 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2012
19 BALKAN DEVLETLERİ SİYASİ TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
20 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
21 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
22 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2012
23 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
24 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 2 - 2012
25 BALKAN DEVLETLERİ SİYASÎ TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
26 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
27 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
28 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
29 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
30 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
31 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
32 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
33 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2011
34 T. C. TARİHİ SEMİNERİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
35 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
36 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2011
37 BALKAN DEVLETLERİ SİYASÎ TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
38 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
39 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
40 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
41 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
42 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
43 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ TARİHİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2011
44 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
45 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
46 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
47 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
48 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
49 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 3 - 2010
50 T. C. TARİHİ SEMİNERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
51 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
52 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DİPLOMASİ TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
53 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
54 BALKAN DEVLETLERİ SİYASÎ TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
55 BALKAN DEVLETLERİ SİYASÎ TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
56 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
57 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
58 T. C. TARİHİ SEMİNERİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
59 TÜRK YÖNETİM TARİHİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
60 HISTORY OF OTTOMAN-EUROPEAN RELATIONS I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2010
61 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2010
62 BALKAN DEVLETLERİ SİYASÎ TARİHİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
63 BALKAN DEVLETLERİ SİYASÎ TARİHİ I - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2010
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III - 2016
2 Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II - 2015
3 İstanbul Üniversitesi 19.-20. Yüzyıllarda Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, II. Oturum, 5 Ocak - 2015
4 MUHAMMED BİLAL ÇELİK; MUHAMMED BİLAL ÇELİK; HALUK SELVİ; - Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu - 2014
5 Türk Tarih Kurumu Ermeni Ayaklanmaları Sempozyumu, 23 Ocak - 2014
6 Atatürk Üniversitesi I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (1-3 Mayıs 2012) Erzurum - 2012
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 "Sevkin 100. Yılında Ermeni İddiaları", Hocalı Katliamı Paneli, Sakarya Üniversitesi Azerbaycan Öğrenci Topluluğu, 24.02.2015. - 2015
2 HALUK SELVİ; - 100. yılında Çanakkale Zaferi ve Sonuçları Konferansı, Sakarya Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi, 16 Mart 2015 - 2015
3 HALUK SELVİ; - Çanakkale Muharebelerinin Önemi Sonuçları Konferansı, 18 Mart 2015, Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğü - 2015
4 HALUK SELVİ; - BARTIN ÜNİVERSİTESİ ‘100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ’ PANELİ, "Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Gayrimüslim Politikaları", 20 Mart 2015 - 2015
5 HALUK SELVİ; ASENA BOZTAŞ; - Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türk Arap Derneği (TASCA) "1. Uluslararası Osmanlı Medeniyeti Buluşması" Sempozyumu 28 Mart 2015. Oturum Başkanlığı. "Osmanlı Medeniyeti" Tebliği. - 2015
6 HALUK SELVİ; - Türk-Eğitim Sen Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Boyutuyla Ermeni Meselesi Paneli "Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış Süreci" - 2015
7 HALUK SELVİ; - Türk Ocakları Salihli Şubesi "100.yılında Ermeni Meselesi ve Tehcir Meselesi” Paneli - 2015
8 HALUK SELVİ; - Celal Bayar Üniversitesi "100. Yılında Ermeni Meselesi" Paneli - 2015
9 Kocaeli Üniversitesi 100. yılında Ermeni Sorunu Paneli, 20 Nisan - 2015
10 "Üniversite Gençliği ve Geleceğimiz" Konferansı, Yalova Üniversitesi, 7 Ocak - 2015
11 "Tarihi Yeniden Yaşamak- 1915'ten Günümüzü Okumak" Konferansı, Osmangazi Üniversitesi, 22 Ocak - 2015
12 "Vakıf Medeniyetinin Torunları Mirasına Sahip Çıkıyor Paneli", Körfez Belediyesi, Beşir Derneği, 3 Ocak - 2015
13 Semerkant TV Tarihin İzinde Programı hazırlayıcısı ve sunucusu - 2015
14 "Bir Lider Olarak Mustafa Kemal Atatürk Konferansı" Sakarya Valiliği, 10 Kasım - 2015
15 Birinci Dünya Savaşı ve 1915 Olayları Paneli, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 29 Şubat - 2014
16 Azerbaycan Bağımsızlık Günü Paneli Panel Başkanı- 30.10.2014 Katılımcılar Doç. Dr. Necibe Nesibova, Azrbycn Mltvk Ganire Paşayeva. Sakarya Üniversitesi - 2014
17 HALUK SELVİ; MUHAMMED BİLAL ÇELİK; - "Yüzyıl Önce Mustafa Kemal Paşa Konferansı", Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 10Kasım 2014. - 2014
18 HALUK SELVİ; - Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü"BİR ASRIN ARDINDAN HARB-İ UMUMÎ" Sempozyumu, 20.10.2014 "Ermeni Tehcirine Doğru" - 2014
19 HALUK SELVİ; - Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bir Asrın Ardından Harb-i Umumi Sempozyumu, 20.10.2014 III. Oturum Başkanlığı - 2014
20 Cumhuriyet Üniversitesi 95. Yılında Sivas Kongresi Paneli, "Sivas Kongresi'nde İttihatçılık İddiaları", 02.09.2014 - 2014
21 HALUK SELVİ; - TV Programı, TRT AVAZ, 2 Eylül 2014, "Sivas Kongresinin Etkileri ve Günümüzde Sivas" - 2014
22 HALUK SELVİ; - 100. Yılında I. Dünya Savaşı'nda Kafkas (Doğu Cephesi) Uluslararası Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi 25-27 Eylül - 2014
23 Gançlik Spor BAkanlığı-Sakarya Üniversitesi - Gençlik ve Spor Bakanlığı Lider Gençlik Projesi Tarih Temalı Kamp Yürütücülüğü - 2013
24 TRT Erzurum Radyosu - Erzurum Kongresi ve Milli Mücadeleye Etkileri-23 Temmuz - 2013
25 Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi - İttihat ve Terakki Cemiyeti - Kuruluşu ve Özellikleri Konferansı - 2013
26 Aydınlar Ocağı Sakarya Şubesi - Ermeni İddiaları ve Gerçekler Konferansı - 2013
27 Töre Dergisi Sakarya Şubesi - Musul Sorunu ve Kerkük Türkleri Konferansı - 2013
28 Türk Ocakları Sakarya Şubesi - Musul Sorunu Nasıl Çözüldü? Konferansı - 2013
29 İnönü Vakfı - Kocaeli Üniversitesi Lozan'da Ermeni Sorunu Görüşmeleri, "Lozan'da Ermeni Sorunu ve İsmet Paşa". - 2013
30 Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,, "Ermeni Meselesi ve Tarihi Gerçekler Paneli". - 2013
31 Habertürk Kanalı - Televizyon Programı, Habertürk Televizyonu, Tarihin Arka Odası, Ermeni Sorunu, 27 Nisan 2013 - 2013
32 TRT - TRT Türk Akşam Raporu Programı, Ermenistan ve Türkiye İlişkileri Değerlendirmesi - 2012
33 Zonguldak Ünv. - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi "Ermeni Meselesi ve Günümüze Etkileri" Davetli Konferans - 2012
34 tvnet Televizyonu - Televizyon Programı, tvnet, Farklı Bakış Programı, Davetli Konuşmacı, Ermenistan-Türkiye İlişkileri, Ermeni Sorunu - 2012
35 Semerkant TV - İstanbul'un Fethinin 559. Yılı Davetli Konuşmacı ve Panel Yöneticisi - 2012
36 Ürgüp Belediyesi - 1915 Olayları ve Gerçekler, Davetli Konferans, 1 Mayıs 2012 - 2012
37 AKP Erenler İlçe Başkanlığı - Çanakkale Muharebeleri ve Türk Tarihindeki Yeri, Davetli Konferans, 19 Mart 2012 - 2012
38 Sakarya Üniversitesi - Atatürk'ü Anma Programı, Atatürk ve Günümüz Meseleleri Konferansı, 10 Kasım 2012 - 2012
39 "ABD'de Ermeni Faaliyetleri (1900-1908)", Atatürk Üniversitesi I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu (1-3 Mayıs 2012), Erzurum - 2012
40 Sakarya Türk Ocakları - “Osmanlı Devletinin Musul'u Boşaltması” Davetli Konferans, 14.12.2012 - 2012
41 Gençlik ve Spor Bakanlığı Lider Gençlik Projesi Tarih Panelleri-Davetli Panelist 28 Ağustos 2012. - 2012
42 TRT Erzurum Radyosu - Zafer Haftası Canlı Yayın Konuşması (30 Ağustos 2012) - 2012
43 Gençlik ve Spor Bakanlığı Lider Gençlik Projesi, Tarih Panelleri-Davetli Panelist 2 Eylül 2012. - 2012
44 Selvi , H - Milli Mücadele Sırasında Afyonluların İşgallere Tepkisi - 2009 - SAU
45 Selvi , H - ABD.’nde Ermeni Faaliyetleri (1896-1900) - 2009 - SAU
46 Selvi , H - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesi - 2008 - SAU
47 Selvi , H - II. Meşrutiyet Döneminde Çanakkale, Çanakkale Tarihi - 2008 - SAU
48 Selvi , H - İzmir’in İşgali ile İlgili Çanakkale’den çekilen Protesto telgrafları, Çanakkale Tarihi - 2008 - SAU
49 Selvi , H - Milli Mücadele Başlarında Anadolu’da Asayiş Sorunu”, İlk Adımdan Cumhuriyet’e Milli Mücadele - 2008 - SAU
50 Selvi , H - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu", Kuruluş ve Yıkılış Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri - 2008 - SAU
51 Selvi , H - II. Meşrutiyet Döneminde Çanakkale, Çanakkale Tarihi - 2008 - SAU
52 Selvi , H - İzmir’in İşgali ile İlgili Çanakkale’den çekilen Protesto telgrafları, Çanakkale Tarihi - 2008 - SAU
53 Selvi , H - Efsaneden Gerçeğe Ermeni Soykırımı Tarih Yazımı”, Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu - 2007 - SAU
54 Selvi , H - Savaş Başlarken", Türk-Ermeni İhtilafı: Makaleler - 2007 - SAU
55 Selvi , H - Sivas Kongresi Kararlarının Uygulanması - 2006 - SAU
56 Selvi , H - Ermeni Çete Faaliyetleri (1900–1918) - 2006 - SAU
57 Selvi, H. - Ermeni Sorunu ve Avrupa - 2006 - SAU
58 Selvi , H - “Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'nin Avrupa Macerası ve Ermeni Sorunu”, Ermeni Sorunu ve Avrupa - 2006 - SAU
59 Selvi , H. - II. Meşrutiyet Döneminde Adapazarı ve Çevresi (1908-1918), Sakarya İli Tarihi - 2005 - SAU
60 Konukçu, E; Selvi , H - Milli Mücadele Döneminde Adapazarı ve Çevresi (1918-1922), Sakarya İli Tarihi - 2005 - SAU
61 Selvi , H - İzmir'in İşgali ile İlgili Sivas'tan Çekilen Protesto Telgrafları - 2005 - SAU
62 Selvi , H - Birinci Dünya Savaşı Doğu Anadolu'da Ermeni Politikaları - 2005 - SAU
63 Selvi , H - Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İlişkilerinde Ermenistan Faktörü - 2004 - SAU
64 Selvi , H - Yozgat'ta Ermeni Olayları 1890–1892, Doç. Dr. Günay Çağlar Armağanı - 2004 - SAU
65 Selvi , H - Atatürk ve Halkçılık", Cumhuriyetimizin 80. Yılına Armağan - 2003 - SAU
66 Selvi , H - Kıbrıs'ta İngiliz Eğitim Politikası (1878-1960)", Cumhuriyetimizin 80. Yılına Armağan - 2003 - SAU
67 Selvi , H - Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Geleceği - 2002 - SAU
68 Selvi , H - Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni Faaliyetleri (1893-1896) - 2002 - SAU
69 Selvi , H - Erzurum Kongresinin İtilaf Devletleri Üzerindeki Etkileri - 2002 - SAU
70 Selvi , H - Anadolu'dan Kafkasya'ya Bir Ermeni Çete Reisi: Andranik Ozanyan - 2001 - SAU
71 Selvi , H - 1919 Seçimlerinde Hürriyet ve İtilaf Fırkasının Üç Muhtırası, Doç. Dr. Mahmut Pehlivan Armağanı - 2000 - SAU
72 Alpargu, M; Selvi, H - Doç. Dr. Mahmut Pehlivan Armağanı - 2000 - SAU
73 Selvi , H - Cumhuriyetin İlk Yıllarında Manisa Defterdarlığı'na Ait Birkaç Yazışma - 1998 - SAU
74 Selvi , H - Milli Mücadele Başlarında Akhisar'ın Sosyal Durumu ve Yapılan Bazı Yardımlar - 1997 - SAU
75 Selvi , H. - Akhisar'ın İşgali - 1996 - SAU
MAKALELER
Protestan Misyonerlerin Gözünden 20. Yüzyılın Başında Hindistan’da İslami Reform ve Misyonerlik
Milli Mücadelede Bitlis ve Çevresi (1918–1921)
1913 Islahatı Öncesi OSmanlı Doğu Vilayetlerinde Olaylar, İddialar, Cevaplar
Terör Eylemlerine Tarihsel Bir Yaklaşım Osmanlı Devletinde Ermeni Terör Eylemleri ve Yurtdışı Bağlantıları
Attempts to Keep the Eastern Tribes in the side the Ottoman State after the First World War
Mütareke Döneminde Siyasî Mağdurlar ve Mağdurin-i Siyasiye Teavün Cemiyeti, C. 10, No: 1, 2008, s. 292-293.
Osmanlı Devleti nde Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlarının Hukuku ve Karşılaşılan Bazı Problemler
II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Devleti’xxnin Ermeni Poltikaları (1908-1914)
Birinci Dünya Savaşında Doğu Anadolu’xxda Ermeni Politikaları
Sivas Kongresi ve Damat Ferit Hükümeti’xxnin İstifası
Milli Mücadelede Erzurum ve Sivas Kongreleri Dönemi
Milli Mücadelede Vanda Valiler Sorunu
MONDROS MÜTAREEKSİNDEN SONRA VİLAYAT I ŞARKİYYE DE NÜFUS
Ayvalık’ın İşgali ve Belediye Çeşmesi Protokolü
İstanbul Hükümetinin Kuva yı Milliye Hareketini Bölme Teşebbüsü Jandarma Umum Kumandanı Ali Kemal Bey in Batı Anadolu Gezisi ve Sonuçları
BİLDİRİLER
Dönemin Anıları Işığında Erzurum Kongresi Neden ve Nasıl Toplandı?
Balkan Savaşları Günlerinde İzmit
Rus İşgalinden Kurtuluştan Sonra Erzurum
Tarihte İlk Bisikletli Seyyah Tomas Stevens’ın Yozgat İzlenimleri(1895)
Avrupa Birliği ve Ermeni Sorunu
“15 Temmuz Darbe Teşebbüsünde Türkiye’de Yaşanan Olaylar”
Uluslararası İlişkiler-İddialar-Belgeler Çerçevesinde Birinci Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Sorunu
15 Temmuz Darbe Teşebbüsünde Türkiye’xxde Yaşanan Olaylar
Milli Mücadelede TBMM’xxye Maraş’xxtan Çekilen Destek ve Tebrik Telgrafları
Milli Mücadelede Gebze Kaymakamlarının Kaçırılmaları Olayı
15 Temmuz Darbe Teşebbüsünde Türkiye’xxde Yaşanan Olaylar
Avrupa, Ermeni Sorunu
Milli Mücadelede Yeni Yozgat Gazetesi
Ermeni Sorununu Ortaya Çıkaran Faktör Olarak Misyonerlik
Sultan V Mehmet Reşad ın İzmit Seyahati 1909
Ermeni Sorunu ve Misyonerlik Faaliyetleriyle İlgili Genel Bir Değerlendirme
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Avrupa ve ABD de Ermeni Propagandası
V Mehmet Reşat ın İzmit Seyahatleri
Amerikalı Misyoner George P Knapp ve Bitlis te Ermeni Olayları 1893 1896
Milli Mücadelede İzmit Telgrafları
ABD nde Ermeni Faaliyetleri 1896 1900
Ermeni Çete Faaliyeleri (1900-1918)
Ermeşe Akmeşe Manastırı ve Ermeni Olaylarındaki Yeri
Sivas Kongresi Kararlarının Uygulanması
”Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İlişkilerinde Ermenistan Faktörü”
Erzurum Kongresi’nin İtilaf Devletleri Üzerindeki Etkileri
Amerika Bİrkleşik Devletlerinde Ermeni Faaliyetleri 1892 1896
Anadolu dan Kafkasya ya Bir Ermeni Çete Reisi Antranik Ozanyan
Anadolu dan KAfkasyaya Bir Ermeni Çete Reisi Andranik Ozanyan
PROJELER
Üstün Zekalı Çocukların Eğitimi
Brinci Dünya Savaşı nda Ermeni Olayları